TURN Music Box

Custom Tune Music Box, Making & Inspiration

รักคุณเข้าแล้ว [Custom Tune Music Box]

รักคุณเข้าแล้ว.. เป็นไร
รักจนคลั่งไคล้.. จริงจัง
คุณ.. รักใครหรือยัง.. ฉันใด..

เพลง “รักคุณเข้าแล้ว” ประพันธ์ขึ้นในปี พุทธศักราช ๒๔๙๘ แต่งเนื้อร้องโดย “ครูสุนทรียา ณ เวียงกาญจน์” (ชื่อจริงท่านคือ “เกียรติพงศ์ กาญจภี”) ทำนองโดย “ครูสมาน กาญจนะผลิน” ขับร้องโดย “คุณสุเทพ วงศ์กำแหง” เป็นเพลงที่มีความพิเศษทั้งคำร้องและทำนอง ซึ่งสมัยนั้นถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำเอาคำว่า “คุณ” กับ “ผม” มาใช้ในบทเพลง (แทนที่คำว่า “ฉัน” และ “เธอ”)

ผมว่าเพลงจังหวะวอลซ์ เป็นเพลงที่เหมาะนำมาใช้ร้องกล่อมเด็กมาก เพราะฟังสบาย.. จำได้แม่นว่านี่เป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดที่แม่ชอบร้องกล่อมให้หลับฝันดีตอนกลางวัน 🙂

Nostalgia for the good old days …


%d bloggers like this: